Beskrivning: Blommar på årsskotten.
Färg: Bollformade blommor. Lågt pH blå, högt pH rosa.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1,5 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 70-90 cm.