Beskrivning: Stora välvda blomställningar.
Färg: Stora blå blommor.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper. (Blir rosalila med ett för högt pH).
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 0,8-1,2 m. Bredd 1-1,2 m.
Härdighet: 1-2
c/c: 50-70 cm.