Beskrivning: Bred buske.
Färg: Stora cremevita blommor i klasar i juli-sept.
Jord: Planteras i näringsrik jord, något fuktig och ej kalkhaltig.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Sol-lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 70-90 cm.