Beskrivning: Utvald klon med upprätt växtsätt
Färg: Mörkgröna barr
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar
Egenskaper: Lämplig som häck
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-5