Beskrivning: Tätvuxen
Färg: Mörkgröna, mjuka barr
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar
Egenskaper: Hanklon och får därför inga frukter
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Bredd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-5