Beskrivning: Växer horisontellt längs marken
Färg: Glänsande mörkgröna sidogrenar i bågar
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar
Egenskaper: Fungerar i framkant av planteringar samt i grupper
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 0,3-0,5 m
Bredd: 1-2 m
Härdighet: 1-4