Beskrivning: Smal och strikt pelarformig idegran
Färg: Mörkgröna barr
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 4-8 m
Bredd: 0,8-1,5 m
Härdighet: 1-3