Beskrivning: Har ett upprätt brett växtsätt.
Färg: Buxbomliknande bladverk.
Jord: Trivs i genomsläpplig jord.
Egenskaper: Ett alternativ att användas som ersättning för Buxus som klippt häck.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1-2 m.
Härdighet: 1-3