Beskrivning: Mest kompakt av sorterna.
Färg: Honplanta med blågrönt bladverk.
Jord: Mullhaltiga, fuktighetshållande jordar.
Egenskaper: Mer anspråkslös än Ilex aguifolium.
Växtplats: Sol-halvskugga i vindskyddande lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1-2 m. Bredd 1-1,15 m.
Härdighet: 1-4