Beskrivning: Storvuxen.
Färg: Hanplanta med nätådrade små blad.
Jord: Mullhaltiga, fuktighetshållande jord.
Egenskaper: Lämplig som prydnad, solitär och i grupper.
Växtplats: Sol-halvskugga i vindskyddande lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1-2,5 m. Bredd 1-1,8 m.
Härdighet: 1-5