Beskrivning: En bredväxande buske med vackra flikiga blad. Oätliga frukter
Färg: Vita blommor i stora uppstående vippor i juli-aug
Jord: Trivs i fuktiga näringsrika jordar
Egenskaper: Uppskattas av såväl människor som insekter och har en förnämlig doft
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 2-3 m
Bredd: 3-4 m
Härdighet: 1-4