Beskrivning: Vackert regelbundet träd med rundad krona
Färg: Kraftiga, vita blomställningar. Sterila vita blommor, ingen frukt
Jord: Näringsrik jord
Egenskaper: Träd för stora anläggningar och hårdgjorda ytor
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 15-20 m
Bredd: 8-10 m
Härdighet: 1-4