Beskrivning: Fin att använda tillsammans med tex C sto Flaviramea
Färg: Brunröda blad, mörka grenar
Jord: Varma jordar
Egenskaper: Lämplig som buskage
Växtplats: Soligt läge
Höjd: 3 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-5
c/c: 70-100 cm