Beskrivning: Kompakt växande buske
Färg: Vita bär i riklig mängd på sensommaren. Mörkröda grenar under vintern
Jord: Anspråkslös, men får bättre tillväxt i fuktig och näringsrik jord
Egenskaper: Är kompaktare än C. alba ‘Sibirica’
Växtplats: Anspråkslös
Höjd: 2-2,5 m
Härdighet: 1-6