Beskrivning: Väl förgrenad marktäckare
Färg: Gulgröna grenar
Jord: Anspråkslösa jordkrav
Egenskaper: Utmärkt utmed fasader där den ej riskerar att växa upp framför fönster
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,5 m
Bredd: ca 1,5 m
Härdighet: 1-5
c/c: 50-70 cm