Svenskt namn: lagerhägg
Beskrivning: Växtsättet är kompakt
Färg: Mörkgröna blanka blad med vita blommor i maj-juni. Rödbruna skott
Jord: Regel anspråkslösa och tåler ganska torra och sandiga jordar. De föredrar dock något torra till fuktiga humusrika jordar med näring och ett pH runt 7
Egenskaper: Lagerhägg behöver ett vindskyddat läge för att inte skadas av tjältorka
Växtplats: De föredrar halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Zon: 1-3