Svenskt namn: lagerhägg
Beskrivning: Upprätt växtsätt
Färg: Mörkt gröna glänsande städsegröna blad
Jord: Relativt anspråkslös och klarar ganska torra, sandiga jordar, men föredrar något fuktiga, humus- och näringsrika jordar
Egenskaper: Den bäst lämpade sorten för städsegrön häck både som klippt och friväxande
Växtplats: Sol-skugga (men undvik soliga lägen på torra växtplatser)
Höjd: ca 1,5-2 m
Bredd: 2-3 m
Zon: 1-3
c/c: 80-100 cm