Beskrivning: Vintergrön.
Färg: Stora svartgröna blad.
Jord: Anspråkslös och utvecklar sig på de flesta jordar.
Egenskaper: Inte alltid vintergrön.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 2-3 m.
Härdighet: 1-3 (4)