Beskrivning: Vintergrön dvärgliguster.
Färg: Bronsbruna färgade blad på hösten.
Jord: Anspråkslös och utvecklar sig på de flesta jordar.
Egenskaper: Låg och bred buske som lämpar sig väl för marktäckning samt låga häckar.
Växtplats: Sol-skugga.
Höjd/bredd: Höjd 0,5-1 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 60-80 cm. (för marktäckning), 40-50 cm. (för friväxande häck)