Beskrivning: Äggformad krona, starkt hängande sidogrenar, föga ‘honungsdagg’
Färg: Glänsande mörkgröna blad
Jord: Föredrar lerhaltiga, väldränerade och humusrika jordar
Egenskaper: Lämplig till parker och hårdgjorda ytor där plats finns
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 15-20 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-4