Beskrivning: Stort träd med genomgående stam, bred kägelformad krona
Färg: Röda skott
Jord: Näringsrika och genomsläppliga jordar
Egenskaper: Bra till breda gator och alléer
Växtplats: Tål värme, vind och torka
Höjd: 20 m
Bredd: 12-15 m
Härdighet: 1-5