Beskrivning: Grov stam, välvd tät krona
Färg: Vita-gula blommor med stark söt doft i juli
Jord: Väldränerade och näringsrika jordar
Egenskaper: Gatuträd för breda gator, park och alléträd
Växtplats: Sol (men klarar en del skugga)
Höjd: 20-25 m
Bredd: 10-15 m
Härdighet: 1-6