Beskrivning: Buske med barr liknande blad
Färg: Ljusrosa blommor i långa klasar i maj-juni
Jord: Kalkhaltiga, varma jordar
Egenskaper: Lämplig som friväxande solitär
Växtplats: Sol
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-2