Beskrivning: Stor buske eller litet träd med bredbuskig krona
Färg: Vacker höstfärg
Jord: Anspråkslös, men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra
Egenskaper: Lämplig i solitär, grupp eller häck. Anspåkslös, torkresistent och härdig
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 5-7 m
Bredd: 5-6 m
Härdighet: 1-5