Beskrivning: Bred välvd krona med glänsande blad
Färg: Röda blommor i maj-juni
Jord: Bör stå i kraftiga, fuktiga, näringsrika jordar
Egenskaper: Lämplig som park- och solitärträd
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 10-12 m
Bredd: 8-10 m
Härdighet: 1-3