Svenskt namn: måbär
Beskrivning: Tät och kompakt sort av måbär med stabilt och rundat växtsätt
Färg: Röda små bär
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Bra framkantsväxt och fin att forma
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 0,6-1 m
Bredd: 0,8-1,2 m
Zon: 1-6
c/c: 60-80 cm