Svenskt namn: måbär
Beskrivning: Tätförgrenad buske som används till friväxande eller klippta häckar
Färg: Sorten är en hanklon som har stora gulgröna blommor i maj, men får inga bär
Jord: Föredrar näringsrika, ganska leriga jordar
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 1-2 m
Bredd: 1-2 m
Zon: 1-6
c/c: 70-90 cm