Beskrivning: Kompakt växtsätt.
Färg: Blommar länge med rosa-röda blommor.
Jord: Humusrik, väldränerad, näringsrik, neutral-svagt sur jord.
Egenskaper: Lämplig som solitär.
Växtplats: Vinskyddande och soliga lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1,2-2,5 m. Bredd 1,5-2 m.
Härdighet: 1-2