Beskrivning: Vintergrön buske. Rikblommande.
Färg: Stora gula blommor i täta samlingar under april-maj. Blådaggiga bär.
Jord: Neutral – svagt sur jord.
Egenskaper: Mer kompaktväxande och med både större blad och blommor än arten.
Växtplats: Halvskugga.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1 m.
Härdighet: 1-4
c/c: 80-100 cm.