Beskrivning: Städsegrön buske med nedliggande grenar
Färg: Scharlakansröda frukter
Jord: Näringsrika, fuktiga jordar
Egenskaper: Anses av många vara den vackraste av de riktigt låga oxbären
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 0,1-0,2 m
Bredd: 1-1,2 m
Härdighet: 1-5
c/c: 50-70 cm