Beskrivning: Har ett pyramidalt växtsätt
Färg: Vita blommor i maj-juni
Jord: Trivs på de flesta jordar
Egenskaper: Användbar på små trånga ytor
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 6-8 m
Bredd: 3-4 m
Härdighet: 1-3