Beskrivning: Trädet får en klotrund krona. Är toppympat
Färg: Tre-femflikiga, livligt gröna blad
Jord: Porös, kalkhaltig varm jord
Egenskaper: Barken flagnar av fläckvis. Lämplig att hamla
Växtplats: Sol
Höjd: 5-7 m
Bredd: 4 m
Härdighet: 1-2