Beskrivning: En finförgrenad buske
Färg: Rosa små söta blommor i juni-sept
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Lämplig till små grupper, låg häck eller som marktäckare
Växtplats: Sol
Höjd: ca 0,75 m
Bredd: ca 0,75 m
Härdighet: 1-4