Beskrivning: Brett kompakt växtsätt
Färg: Mörkgröna blad och djupröda blommor
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 1,5 m
Bredd: 1,6 m
Härdighet: 1-3(4)