Beskrivning. Kompakt växtsätt. Mörkt grönt bladverk som övergår till mörkt rött
Färg: Vita blommor med rött i basen i maj-juni
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Mycket effektfull
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,3-0,4 m
Bredd: 0,6-0,8 m