Beskrivning: Runt kompakt växtsätt
Färg: Mörkrosa blommor i maj-juni. Mörkt brunröda blad
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5 m
Bredd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-5