Beskrivning: Upprätt, brett växtsätt
Färg: Intensivt rosa blommor och purpurfärgade blad
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,8-1 m
Bredd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-3