Beskrivning: Upprätt växtsätt
Färg: Stora djupröda blommor i juni-sept
Jord: Näringsrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Anspråkslös
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1,5-2 m
Bredd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-3