Beskrivning: Rund, bred och kompakt växtsätt
Färg: Rosa-röda stora blommor i maj
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Mörkgröna matta blad som är fina bronsfärgade på våren
Växtplats: Halvskugga i vindskyddande läge
Höjd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-2