Beskrivning: Kompakt växtsätt
Färg: Lilarosa blommor med brungul teckning i juni
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Friskt grönt bladverk med gula fläckar
Växtplats: Halvskugga i vindskyddat läge
Höjd: ca 1 m
Härdighet: 1-3