Beskrivning: Kompakt växtsätt
Färg: Blommar i början i lilarosa, övergår senare till ljust rosa med mörk teckning
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Tidigblommande i maj-juni
Växtplats: Halvskugga i vindskyddat läge
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-2