Beskrivning: Kraftfull växtsätt
Färg: Starkt rosa blommor med rödbrun teckning i maj-juni
Jord: Fuktig, porös och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Vintergrön rhododendron
Växtplats: Halvskugga i vindskyddat läge
Höjd: 1,5-2,5 m
Härdighet: 1-4