Beskrivning: Kompakt, brett och rundat växtsätt
Färg: Vita blommor med brunrosa innerfläckar i maj-juni
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Vintergrön
Växtplats: Halvskugga i skyddat läge
Höjd: ca 1 m
Bredd: 1,75 m
Härdighet: 1-3