Beskrivning: Kompakt och brett växtsätt
Färg: Vitarosa blommor i maj-juni
Jord: Porös, fuktig och humusrik jord med lågt pH
Egenskaper: Vintergrön
Växtplats: Halvskugga i skyddat läge
Höjd: 1,5 m
Bredd: 1,7 m
Härdighet: 1-3