Svenskt namn: gullrips
Beskrivning: Upprättväxande buske
Färg: Guldgula blommor i maj
Jord: Trivs i de flesta jordar som inte är för kalkrika och torra
Egenskaper: Anspråkslös. Lämplig till buskage, längs saltade vägar eller i kusttrakter
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 1-2 m
Bredd: 1-2,5 m
Zon: 1-7
c/c: 70-90 cm