Beskrivning: Klängande växtsätt
Färg: Små, klockformiga, guldgula blommor i juli-aug
Jord: Kalkrik, genomsläpplig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 2-3 m
Härdighet: 1-6