Beskrivning: Tål hård beskärning
Färg: Små gulvita blommor, maj-juni och sept-okt
Jord: Trivs bäst i fuktig jord
Egenskaper: Klängande på spaljé, murar och träd
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 6-8 m
Härdighet: 1-6