Beskrivning: Bredväxande med överhängande grenar
Färg: Blågröna blad. Vita blommor. Mörkrosa frukter
Jord: Gärna kalkrik jord
Egenskaper: Lämplig till häck
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 1 m
Härdighet: 1-3