Beskrivning: Upprätt sort med rundat och ganska tätt växtsätt
Färg: Rosa blommor, vita frukter med rosa rodnad
Jord: Kalkhaltig jord
Egenskaper: Användbar i friväxande häckar, som underplanteringsväxt eller i buskage
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 0,5-1 m
Bredd: 1-1,6 m
Härdighet: 1-4
c/c: 70-90 cm