Beskrivning: Lågt, kompakt utbrett växtsätt
Färg: Vita blommor i maj-juni. Kraftig höstfärg vid gynnsam väderlek
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig för massplantering. Tål stadsmiljö
Växtplats: Sol
Höjd: 1-1,2 m
Bredd: 0,8-1,2 m
Härdighet: 1-7
c/c: 80-100 cm